۶ دلیل که شمش طلا بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در دوران کرونا است؟