نحوه پرداخت وام ارزی- ریالی به فعالان اقتصادی تعیین شد