خریداروام ۱۵۰میلیونی بااقساط۱۵۰۰۰۰۰تومان ماهانه ضمانت کارمندی وسفته